rus   |   lat   |   eng

PAR MUMS

Mūsu uzņēmums SIA „Vilattrans” savu uzņēmējdarbību uzsāka 1997.gadā un ir kļuvis par vadošo uzņēmumu Baltijā mehāniski atkaulotas putnu gaļas ražošanā.

Lai garantētu augstu produkcijas kvalitāti, viss ražošanas, pārstrādes un realizācijas process balstīts uz kvalitātes kontroles sistēmu visos starpposmos. Kvalitātei ir izšķirošā loma atdzesētas un sasaldētas putnu gaļas segmentā, uz ko orientēta kompānija „Vilattrans”. Mēs uzskatām, ka pircējam ir jāzina, kādu produkciju viņš iegādājas. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā mēs esam saņēmuši Veterināro numuru LATVIJA A001824 EK.
Šajā laika periodā uzņēmuma modernizācijā ieguldīti ne mazums līdzekļi, izmantojot Eiropas Savienības atbalsta programmas SAPARD.

2005.gadā Krievijas Federālais veterinārās un fitosanitārās kontroles dienests atzina, ka SIA „Vilattrans” atbilst Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām un ir tiesīgs eksportēt savu produkciju uz Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas savienības valstīm. SIA „Vilattrans” ir sertificējis Krievijas Federācijas veterinārais dienests, un tas ir saņēmis uzņēmuma Veterināro numuru: LATVIJA 001824 EK.

2009.gadā augstākminētās institūcijas pagarināja uzņēmumam piešķirto Veterināro numuru vēl uz četriem gadiem.

Šis augstais novērtējums tika piešķirts, pateicoties kvalitatīvai mehāniski atkaulotai vistas gaļas ražošanai, kas vēlreiz pārliecinoši apliecināja mūsu atbilstību vismūsdienīgākajām prasībām.

SIA “VILATTRANS”

 Projekts “Gaļas konservu ceha ražošanas iekārtu modernizācija”

 Projekta numurs 17-00-A00402-000021

SIA “VILATTRANS” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000021 ir uzstādījusi konteinertipa tvaika katlu māju ar gazifikāciju, iegādājusies automātisko etiķēšanas un pusautomātisko konservu kārbu termonosēdināšanas iekārtu. Projekts tika īstenots sadarbībā ar www.edo.lv. Informācija par ELFLA pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

                            

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests