rus   |   lat   |   eng

О НАС

Наше предприятие ООО «Вилаттранс» начало свою деятельность в 1997 году и стало ведущим предприятием по производству механически отделённого мяса птицы в Прибалтике.

Весь процесс производства, переработки и реализации базируется на системе контроля качества на всех промежуточных этапах, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Качество играет решающую роль в сегменте охлаждённого и замороженного мяса птицы, на который ориентирована компания «Вилаттранс». Мы считаем, что покупатель должен знать, какую продукцию он приобретает. После вступления в Европейское Сообщество в 2004 году мы получили ветеринарный номер LATVIJA A001824 EK.

В период этого времени вложено немало средств в модернизацию предприятия, используя средства SAPARD по программе поддержки Европейского Сообщества.

В 2005 году Российской Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору было признано, что ООО «Вилаттранс» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и вправе экспортировать свою продукцию в страны таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. ООО «Вилаттранс» сертифицировано ветеринарной службой Российской Федерации и получило Ветеринарный номер предприятия: LATVIJA А 001824 ЕК.

В 2009 году вышеупомянутые институции, продлили предприятию присвоенный Ветеринарный номер еще на четыре года.

Эта высокая оценка была присвоена благодаря производству качественного механически отделенного куриного мяса, еще раз убедительно подтвердившая наше соответствие самым современным мировым требованиям.


SIA “VILATTRANS”

 Projekts “Gaļas konservu ceha ražošanas iekārtu modernizācija”

 Projekta numurs 17-00-A00402-000021

SIA “VILATTRANS” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000021 ir uzstādījusi konteinertipa tvaika katlu māju ar gazifikāciju, iegādājusies automātisko etiķēšanas un pusautomātisko konservu kārbu termonosēdināšanas iekārtu. Projekts tika īstenots sadarbībā ar www.edo.lv. Informācija par ELFLA pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

                            

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

seo оптимизация сайтов